DESPRE NOI

Clasa Confucius (pentru limbă şi cultură chineză) din cadrul Universităţii Ovidius beneficiază, pe de o parte, de prezenţa profesorilor chinezi,  iar pe de altă parte, de o strânsă colaborare cu Institutul Confucius din cadrul Universităţii « Lucian Blaga » din Sibiu. Crearea Clasei Confucius în cadrul Universităţii Ovidius este o mare oportunitate pentru ca tinerii dobrogeni să cunoască mai multe despre o civilizaţie de cinci ori milenară, civilizaţia chineză.

ECHIPA ROMÂNĂ

DIRECTOR             

 
site_poza-itProfesor universitar dr. IOLANDA ȚIGHILIU

CURRICULUM VITAE

Data naşterii:     11 ianuarie 1952, Bucureşti, România

Telefon: Clasa Confucius 00-40-0241/606400  interior 529

               Facultatea de Istorie și Științe Politice: 00-40-0241/671448

E-mail: confucius@univ-ovidius.ro

STUDII:

 • 1997 – Doctor în  istorie, specializarea: Istorie Medie a României

Tema: Societate şi mentalitate  în Ţara Românească  şi Moldova  în secolele XIV-XVII; coordonator academician Paul Cernovodeanu; titlu obtinut  la Institutul  de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Bucureşti.

·        1971-1975 UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, Facultatea de Istorie, curs de zi

·        1968-1971 Liceul teoretic „Aurel Vlaicu”, Bucureşti.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

Din 2010 oct. –  Director al Clasei Confucius (pentru limbă şi cultură chineză) din cadrul Universităţii  „Ovidius”  Constanţa.

2010 –  2012 Director al revistei on line  Identitate şi interculturalitate”.

2008 – Şef de Catedră  la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius”- Constanţa.

2007 – Profesor universitar doctor (Ordinul Ministrului nr.1013/2007,  15.05.2007).

2007  – PREMIUL « EUDOXIU HURMUZAKI » AL ACADEMIEI ROMÂNE (în colectiv) pentru lucrarea Relaţii româno – chineze

1880-1974. Documente (coordonator ambasador Romulus Ioan Budura).

2007 – Membră în Comisia de contestaţii la Comisia de acordare a titlurilor didactice de conferenţiar şi profesor universitar.

 2007 – 2010  – Expert evaluator A.R.A.C.I.S. (Comisia  Naţională de Evaluare Academică  privind Calitatea în Învăţământul Superior            

         – Expert în Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate

Director de proiect de grant CNCSIS (1079/2005) cu tema: Între Orient şi Occident. Spaţiul românesc punte interculturală de la tradiţie la modernitate (secolele XVII-XX). Grantul, început în 2005, s-a derulat pe o perioadă de trei ani (2005-2007).

          – Membră în echipa de grant  CNCSIS (nr. 854) intitulat: Societate, instituţii, interese geostrategice în spaţiul românesc şi racordarea lor la modelele europene (secolul XVIII- începutul secolului XX), director de proiect Dr. Daniela Buşă, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române – Bucureşti.

2007Membru asociat in Centrul de Relaţii Internaţionale „Grigore Gafencu” – Universitatea  „Valahia”, Târgovişte.

2005 – Secretar ştiinţific al Centrului de Studii Eurasiatice acreditat CNCSIS nr. 111/ 2005. Centrul funcţionează în cadrul Facultăţii de Istorie  şi Ştiinţe Politice a  Universităţii „Ovidius” – Constanţa.

2005 – Redactor Şef Adjunct al „Revistei Române de Studii Eurasiatice” – revista Centrului de Studii Eurasiatice, Constanţa, Ovidius University Press. ISSN:  1841-4772004

2004 –  feb. 2008   Prodecan al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice

2003 – Conferenţiar universitar  la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Catedra de Istorie Veche şi Medie, disciplina Istorie Medie a României.

februarie 2000, Lector universitar titular la Catedra de Istorie Veche şi Medie, disciplina Istorie Medie a României.

– octombrie 1999-ianuarie 2000Lector universitar (asociat) la Facultatea de Istorie, Drept şi Ştiinţe Administrative din Universitatea „Ovidius”- Constanţa.

– 2000 –  Membră a consiliului profesoral al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii „Ovidius”  Constanţa.

1998-2000  Cercetător ştiinţific principal II  la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”al Academiei Române, Bucureşti.

– 1979-1998Cercetător ştiinţific principal III la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Bucureşti.

– 1975-1979  –  Muzeograf la Muzeul Căilor Ferate Române, Bucureşti.

Domeniul de specializare: Istorie Medie a României

Cât timp am fost încadrată, în cercetare, la Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, perioada 1979-2000, am lucrat în colectivele:

Documenta Romaniae Historica (colecţia de izvoare medievale) (coordonator: Damaschin Mioc);

Dicţionarul istoric al localităţilor din Ţara Românească (coordonator: Nicolae Stoicescu); şi

– Istoria agriculturii din România (coordonator: academician Ştefan Ştefănescu).

Am fost titulară de temă de cercetare:

 • Boierimea în Ţara Românească şi Moldova (secolele XIV-XVI);

 • Societate şi mentalitate în Ţara Românească şi Moldova (secolele XIV-XVII) – devenită teză de doctorat sub conducerea academicianului Paul Cernovodeanu.

În iunie 1989, am înfiinţat în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române Laboratorul de istorie a mentalităţilor, pe care l-am condus timp de zece ani, până la plecarea mea din Institut (decembrie 1999). Activitatea acestuia a fost reflectată periodic în „Revista istorică”.

Am condus seminarul de „Probleme fundamentale ale istoriei patriei” la Facultatea de Electronică şi Facultatea de Mecanică Agricolă din cadrul Institutului Politehnic, Bucureşti, şi la Academia de Educaţie Fizică şi Sport – Bucureşti (1986-1988).

Am fost membră a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” (1985-ianuarie 2000).

     Am participat la numeroase sesiuni ştiinţifice interne şi internaţionale la care am prezentat comunicări privind evul mediu românesc, istoria economiei, istoria culturii şi a mentalităţilor (secolele XV-XX), istoria relaţiilor româno-chineze, diplomaţie şi  cultură.

II. RECUNOAŞTERE  INTERNAŢIONALĂ:

2012 – participare la Al III-lea Forum Mondial al Institutelor şi Claselor Confucius (7-8 septembrie) şi Ceremonia oficială dedicată aniversării semicentenarului  (9-11 septembrie).

2011 – participare la a 6–a Conferinţă a Institutelor şi Claselor Confucius, organizată de Hanban, la Beijing, R.P. Chineză.

2010 – colaborare ştiinţifică – Centrul Internaţional al Institutelor          

            Confucius, Universitatea Beijing pentru Limbă şi Cultură,

            Beijing, R.P.Chineză

2009  – colaborare ştiinţifică – Universitatea Beijing din R.P.Chineză

            (Participare la Beijing Forum)

2009 –   colaborare ştiinţifică – Universitatea din Tîrnovo – Bulgaria.

2008 – colaborare ştiinţifică – Universitatea Castilla – La Mancha (Spania) în cadrul proiectului internaţional  de cercetare „De la monarhiile autoritare la democraţie (secolele XIV-XX).

2007 – colaborare ştiintifică – Facultatea de Istorie, Universitatea din Izmail (Ucraina).

2006 – professor visiting la Colegiul de Istorie şi Patrimoniu al Universităţii Nord – Vest din Xi’an (China).

2005 – professor visiting la Colegiul de Istorie şi Patrimoniu al Universităţii Nord – Vest din Xi’an şi la Universitatea din Beijing (China).

De asemenea, figurez în bazele de date la:

 • 2009 – International  Bibliographical  Center  (IBC), Cambridge Marea Britanie

 • 2008 – Universitatea Castilla – La Mancha (Spania) 

 • 2006 – Northwest University. Office of International Programs,       Xi’an (China) 

 • 2004 – Institutul American de Bibliografie (ABI- American   Biographical Institute) (Raleigh Nord Carolina 27 622- USA).

 În cadrul schimburilor interacademice am efectuat stagii de documentare la:

 • Chişinău (1993), Republica Moldova

 • Praga (1989), Cehoslovacia

 • Moscova (1988) U.R.S.S.

Menţionez că unele din lucrările mele au intrat în circuitul istoriografiei internaţionale atât prin prezenţa cărţilor mele în marile biblioteci precum: Biblioteca Congresului American (The Library of Congress; European/Latin American Division, Washington D.C.- SUA, din anul 1998); Biblioteca Naţională din Beijing, Biblioteca Universitară din Beijing (2005), Bibliotecile Naţionale din Paris, Bruxelles, Oslo, Roma, Viena, Moscova, Kiev, Ciuda Real, Zaragosa, etc., cât şi prin citarea lor în lucrările străine de specialitate.

Domenii de competenţă: Istoria Medie a României;

 • Istoria Mentalităţilor;

 • Antropologia Culturii;

 • Imagologie;Istoria relaţiilor româno-chineze (diplomaţie şi cultură);

 • Editor de volume de documente;

 • Coordonator de volume privind istoria României, statutul comunităţilor etnice minoritare; istorie şi cultură, istoria diplomaţiei.

  De asemenea, figurez în bazele de date la:

  2011: Roumanian Biographic Institute: Dicţionarul personalităţilor din România. Biografii contemporane, Bucureşti, Editura Anima, 2011.

ACTIVITĂŢI    EXTRACURRICULARE:

În cadrul colaborării cu Centrul Cultural Naţional Mogoşoaia (azi Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştilor) am coordonat programul de pedagogie patrimonială care s-a adresat elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal (1993 -2003). Am ţinut seminariile de Istorie a Culturii Europene la Academia Internaţională de Istorie a Religiilor şi Culturii (cursul fiind ţinut de domnul academician Dan Berindei). Sunt membră fondatoare a Asociaţiei de Prietenie România – China (1997). Am realizat numeroase emisiuni cu profil istoric şi cultural la postul naţional de Radio pentru canalele România Cultural şi România Tineret (1986-2009).

În calitate de consultant ştiinţific am realizat cinci filme documentare pe teme istorice pentru TVR Internaţional, TVR 2 şi Studioul Cinematografic al Armatei. Ultimului meu film, Constantin Brâncoveanu: puterea visului i s-a decernat premiul I la Festivalul Internaţional al Filmului de la Roma, Italia, (noiembrie 2002).

Domenii de interes:

 • Cultura şi civilizaţia Extremului Orient:  JAPONIA şi CHINA

 • Artele marţiale japoneze: Iaido (Calea Sabiei) (legitimată la Raiden Dojo, București)

 • Artele marţiale chinezeşti: Taijiquan

SECRETARĂ

thumbnail Anca Milea

MEMBRI

Prof. univ. dr. FLORIN ANGHEL

2

Dr. ALINA LASCU

 

ECHIPA CHINEZĂ

Prof. univ. dr. SONG SHAOFENG, director al Institutului Confucius – Universitatea ”Lucian Blaga”,  Sibiu; Prof. univ. dr. în cadrul Universității Beijing pentru Limbă și Cultură, Beijing

 

Lector univ.dr. WANG XIAOQIANG (martie 2011-iulie 2012)

 

shao ling SHAO LING (octombrie 2012-ianuarie 2013)
xiao XIAO JIJIUN (februarie 2013- iunie 2015)
1 Yuqin Wang (octombrie 2014 – iunie 2016)
ZHENG LIU Zheng Liu (octombrie 2015 – februarie 2017)
LI NA Li Na (februarie 2016 – februarie 2017)
Shi Zai Bang (martie 2017 – ianuarie 2018)
Lu Yi (octombrie 2017 – iunie 2018)
Chen Qing (februarie 2018 – iunie 2019)
Zhang Meng (octombrie 2018 – iunie 2019)

王 (1)

 

 

 

Director Chinez,

Prof.univ. Wang Yanjie ( octombrie 2020-prezent) 

 


2019护照照片_mr1579551265120 Prof. Zhou Bin ( decembrie 2019 – prezent)